Som en del av ukesoppgaven DACAM skulle det lages storyboard til oblig2 oppgaven (objektanimasjon).

 

Dette skulle igjen taes videre til en story-reel hvor vi skulle finne ut av timingen og legge på musikk/soundeffects.

 

 

Jeg har prøvd å vise de ulike delene hver for seg (avdekke delene en etter en), og til slutt et ultratotal shot hvor du ser hele motoren.

Jeg har også prøvd å få fram litt variasjon i forhold til tempo,  både på kamera og selve mekanismene. Det er på shot 3 at kameraet skal dolly-in raskere. Og på shot 7 og 8 senkes farten på selve motoren/animasjonen slik at man får se hva som skjer når bensinen antennes i forbrenningskammeret. Så fortsetter animasjonen i normalt tempo og deretter ser man hele motoren.

Jeg hadde tenkt og ha en del bevegelser på kameraet, men etter shot-analysene så jeg at det bruktes mye stillestående kamera, hvor objektene/menneskene heller beveget på seg eller at det heller ble klippet raskt mellom shotsene for å få fram dynamikken. Så jeg droppet en del av bevegelsene og prøvde å få inn litt flere still-shots og heller klippe litt raskere.

Jeg måtte også kutte ned en del tidsmessig for å prøve å passe det inn under oppgavebeskrivelsen på ca 30 sekunder. Men det ble faktisk seende bedre ut og flyter bedre etter at det ble klippet og “trimmet” litt her og der.

Musikken og soundeffecter har det også blitt jobbet mye med helt fra starten da dette vil henge mye med for å skape den rette flyten og uttrykket på det ferdige resultatet. Også her måtte det syes sammen og trimmes mye mer enn jeg hadde trodd i utgangspunktet.

Alt i alt, når jeg satte storyboardet opp på en timeline med musikk og det hele til så jeg at 30 sekunder gikk unna mye fortere enn jeg hadde antatt. Så jeg endte opp med å prøve å vise de viktigste tingene lengst og de andre tingene kortere/raskere, og igjen dette med at ikke alt skal vises på en gang,. Jeg prøvde i tillegg å skape dynamikk uten for mye “hit og dit” slik at det er “behagelig” å se på.

Noen videre justeringer vil det nok bli før det endelige resultatet “ligger på bordet”, men jeg finner det veldig nyttig å ha en story-reel å gå ut ifra i det videre arbeidet.

 

Advertisements